Search form

1 Timoti 5:5

5A tahol a amoba hamana te moa ta katun te ga tara kap nen, nonei e hamana uana tere Sunahan ba te singo uana i tanen tara lan na tara bong ba te singo silena a nihitaguhu i tanen.