Search form

1 Timoti 5:6

6Kaba a amoba te roron rongaronge iena a peisanen turu mamanu ngil pinopino i tanen e here nei a tahol a mate, noahasina te toatoa noa nen.