Search form

1 Timoti 5:9

9A amoba te ngilin hakoloto nena a solonen turu listana turu amoba te gi taguhu menien a pal barebana turu lotu i tanen, nonei e tatei kato uana teka: nonei e ga ka mei u 60 u hiningal, na nonei e ga ka mam mei a toa puku a tson i tanen.