Search form

1 Timoti 6:13-14

13-14Alia e hatei nagoa lö i matane Sunahan te hala nena a nitoatoa tara mamana ka, na lia e hatei has nagoa lö i matane Iesu Kristo te ranga hanigein u ranga u mana i matane Pontias Pailat, alö go hengo hanigei u ranga tere Sunahan, ba barebana te ma tatei ranga homi naroi lö. Kato u teka antunana tara poata te butu pouts nama romana e Iesu Kristo a Tsunono i tarara. 15Nonei e butu nama romana tara poata te haniga hakapein e Sunahan. E Sunahan a toa puku te pan saluhena na te hamouna nena a nisasala. Nonei a King pan turu king hoboto na Tsunono pan turu tsunono hoboto.