Search form

1 Timoti 6:2

2Na katunun kukui puku te ka uana tara katun pan i tanen te hamanana e ma tatei omie neien te pala uanen tere Kristo. E moa. E tatei kui haniga koru beie nen, taraha a toukui i tanen e taguhena a katun te here nei e toulanen.

U hihatuts u gamogamo na ka te niga balana

Alö go hihatuts hatagalein a man ka teka.