Search form

1 Timoti 6:3

3A katun te hihatuts halhalna turu hihatuts hamana tere Sunahan e soloseiena a peisanen. Na katun te ma hanige nei u ranga u mana tere Iesu Kristo a Tsunono i tarara e ma atei sile nei ta ka.