Search form

2 Korin 1:12

E Pol e palis u hakhakats i tanen

12A ka teka te sasala memu lam: a mouna u hakhakats i tamulam e haruto ranei lam te taguhu mera nei e Sunahan alam ba lam te kato hamatsköm ba te kato haniga mia tara han i puta teka ni matamilimiu has. A niatei turu katun e ma hakui ranei lam. E moa. A nihitaguhu peisa tere Sunahan te hakui rano lam.