Search form

2 Korin 1:3

E Pol e haniga uana tere Sunahan

3Ara gi haniga u tere Sunahan e Tamana a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. Nonei te habutsena a nihitaguhu na te roron hatami rano ra.