Search form

2 Korin 1:7

7Alam e ma tatei hanoan hamanemi te go kato haniga noa has uam limiu. Alam e atei silem alimiu e sagoho hasemiu a mar kamits te sagohe mulam. Kabe noahasina. E Sunahan e mar hatami mera nei limiu te mar hatami has mera neien lam.