Search form

2 Korin 11:12

12Alia e kato noa has uagou te roron kato uagu lia i romana ba te ma tatei singoe goi ta moni tara katun. E kato uana teka ba lia te hahalongolo bare gou nori u katun te ngö hagamogamo rari u aposol ba te soloseier a peisaren ba te poier nori e mar kui uar te kui uamu lam.