Search form

2 Korin 11:23

23Nori e poier nori u katunun kui tere Kristo. Bara. Ga lia a katunun kui te niga bala ragen. Alia e ranga here tsiponegi a katun a tutu. Hena, alia u kui hatagala bala raien. Alia u ka haparaia tara karabus, kaba nori i moa. Alia i lahuse iou tara parpara a poata, na para a poata alia u katsin mate has.