Search form

2 Korin 11:29

29Poata te ma hamana hatagala neia a toa katun, ba lia te hasagohegu te ma tagala uane ien. Poata te hiamus meria a toa katun ba te kato homina, ba torir te omi koruna.

Ge noa talana. Alia go ma ranga sesei nai a man ka teka.