Search form

2 Korin 11:6

6Alia toum e ma katunun ranga hanigagi, kaba alia e atei silegu a ka te ranga negu lia. Alam u haruto hapara ria limiu tara mamana markato te atei sile gulia u ranga i tar.