Search form

2 Korin 12:10

10Aa, alia e sasalagu, noahasina te ma tagala gia lia tara tana poata, tsi te ranga homi ria u katun i tar, nu katun te torohanan hakamitse rio lia, na nomi nu tori-tiama te butu has ria i tar. Te butu silena a man ka teka te pala uagu lia tere Kristo, ba lia te sasalagu. Taraha, poata te haruto nena a man ka teka alia e ma tagalagi, nori e haruto has ner e Kristo e tagalana.