Search form

2 Korin 12:14

14A ma tsi hahatoulana, nonei a hatopisana poata teka te katsin la uagu lia i tamilimiu. Na lia e ma rangata ragoi limiu te go hala mena milimiu alia ta ka ta para. Alia e ma ngilegi a man ka i tamilimiu. E moa. Alia e ngilegu a peisamilimiu hoboto gi ka u tara Tsunono. Alimiu e heremi a galapien i tar. Nu galapien e ma hanoueri e tsinaren ne tamaren. E moa. E tsinaren ne tamaren te hanou rer a galapien.