Search form

2 Korin 12:7

7Alia u tarei a man hiharuto pan a para tere Sunahan. Ne Sunahan e ma ngilei te go hakats sesei meni lia a peisar, ba nonei e hanigato te go sagoho meni lia a kamits i peisar. Nonei a kamits teka e here nei a katunun kui tere Satan te hakamitse nolia ba te hatu kap nena te go hakats sesei koru meni lia a peisar.