Search form

2 Korin 12:9

9Kaba nonei e poei i tar, “A nihitaguhu i tar e antunana i tamulö, taraha a nitagala i tar e tagala koruna tara poata te ma tagala mia lö.” Ba lia te sasala gou ba te ranga sesei nagou a man ka te haruto nena alia e ma tagalagi, ba nitagala tere Kristo te tatei ka gono meno lia.