Search form

2 Korin 13:4

4E manana, poata ti tapala nia e Kristo tara koruse e harutein te ma tagala uaien, kaba nonei e takei hakapa pouts na nitoatoa i tanen e haruto tala nena a nitagala tere Sunahan. Na lam e roron pata here hase mien, kaba poata te na ka moa lam i tamilimiu, alam e ka memou a nitagala tere Sunahan te mar kato uana a katun te ka gono mena e Sunahan.