Search form

2 Korin 13:6-7

6-7Alimiu go atei sile iam alam u ma rusia tara nitorohana, noahasina te poie ria a palabi i tamilimiu alam u rus hakapa. Alam e ma singo silemi tere Sunahan te go haruto meni alam e niga balam. E moa. Alam e singo silem alimiu go kato haniga iam ba te ma kato homimi. 8Alam e ma tatei kato homiemi u ranga u mana tere Sunahan. E moa. Alam e tatei taguhu lase men.