Search form

2 Korin 2:10

10Poata te solopale mia limiu a markato a omi tara toa katun, alia has e tatei solopale gen, te go ngil menien alia go solopala hasi a markato a omi i tanen. Na poata te go mar kato u lia teka, alia e katoe gen i matane Kristo ba te taguhu rano limiu.