Search form

2 Korin 2:14

E Kristo e hantuna sil ranei ra te gi tagala saluhe u ra

14Ara gi haniga u tere Sunahan. Nonei te roron mamam here ranei lam u soldia ti tagala saluheia tara hiatatung, taraha alam a pala tere Kristo. E Sunahan e taguhu rano lam ba lam te sata nem u Bulungana u Niga tere Kristo turu katun hoboto, ba te here nei a soka a niga te satena a mamana makum.