Search form

2 Korin 2:5

E Pol e lu ban a markato a omi tara toa katun

5Nonei a katun te kato homi e ma kato hakamits koruei lia. E moa. Alia e ma ngilin ranga hatagalagi, kaba alimiu ti hakamits riou, tsi a palai i tamilimiu.