Search form

2 Korin 3:6

6Nonei te hantuna rano lam ba lam te hatei laremi u katun u rangan kits u tsimus. E ma ka uanei turu Lo ti koloto tunin. E moa. E ka uana turu Namnamei tere Sunahan. U Lo ti koloto tuni e hikato hamatena, taraha u Lo e poiena a katun te ma kato haniga nitoa nei e ga mate, ne moa ta toa te ga kato haniga nitoa iou. Kaba u Namnamei tere Sunahan te hala nena a nitoatoa.