Search form

2 Korin 4:16

Ara gi hamani a ka te ma tare rei ra

16Poata te hakats sile mia lam a man ka teka, ba lam te ma sökanami ba te hakapam. E moa. E manana, a tuanreimulam e omi susuluna, kaba u namnamei i tamulam e roron butu hatsimusuna turu mamanu lan.