Search form

2 Korin 4:4

4Nori e hahamana mier a liliahanei pan tara han i puta teka e Satan te kato hakuhilena u hakhakats i taren. Nonei e hatu ba rene ien te gi ma atei sil menien u ranga u mana te here nei u ualesala te alesala uana i taren. U ualesala nonei u Bulungana u Niga tere Kristo, e Kristo te here hase nei e Sunahan.