Search form

2 Korin 5:10

10Taraha, ara hoboto e butu roa romana i matane Kristo a Tsonun Tsimtsimou i tarara. Nonei e hopu kap nena romana a ka te matsköna te gi lu meni romana ra a man toa, popona tara man ka man niga na man ka man omi ti kati ra poata ti ka noaia ra turu tuanrei i tarara i puta.