Search form

2 Korin 8:2

2Nori e roron sagoher u kamits u para nu tori-tiama. Kaba nori e sasala noa hasir, na nori i tatanganein ti hala menien a monin hitaguhu, noahasina ti moa menien ta ka.