Search form

2 Korin 9:2

2Taraha, alia e atei silegu, alimiu e ngilin taguhu ramen. Poata tu ranga meria lia a tei Masedonia, alia u ranga sei raio limiu me poiegu, “A ma tsi hahatoulana tere Kristo tara provins i Gris i ngilin hala noa hasin a monin hitaguhu turu hiningal te kapa.” Nu ngil u tagala i tamilimiu e habutu hasi u ngil i taren te kato has uana i iesana.