Search form

2 Korin 9:5

5E kato uana teka ba te nigana tu ranga merai lia a ma tsi hahatoulana teka te gi mam uen i tar ba te la uar i tamilimiu, ba nori te na hamatsköe ier a moni tu ranga hamana neiam limiu i mam te go na butuia lia i tamilimiu. Na poata te na butu goa lia, ba nonei a kan hahalapuku te tatei onoto hakapa nou. Ba nonei te haruto nanou alimiu e hala nemiu a monin hitaguhu turu ngil peisa i tamilimiu, ba te ma hala las memien te singo hatagala uar u katun i tamilimiu.