Search form

2 Jon 1:1-2

1-2Alia e Jon a tson a kapan i tamilimiu. Alia e koloto menagi a kalanloun teka i tamulö a tahol te hopu kapin e Sunahan na tara galapien has i tamulö. Alia nu katun hoboto te atei silem u hihatuts hamana e ngil hamana koru ramo limiu, taraha u ranga u mana e ka nitoana i torirara. 3E Sunahan e Tamarara ne Iesu Kristo a Pien Tson i tanen e tatei tatagi rario ra ba te taguhu rario ra ba te hala rari ra a masalohana. U ranga i taren e manana na nori e ngil rario ra.