Search form

2 Jon 1:8

8Alimiu go hanei iam. Alimiu go ma hapolasemi nonei a ka a niga ti kui hatagala sili ra. Alimiu go kato hiton sile iam te go lu mena milimiu a ka a onoto te hopu kap beri e Sunahan alimiu.