Search form

2 Jon 1:9

9A katun te poiena u hihatuts tere Kristo e ma antuna nei ba te kato sil hasena u tana u hihatuts, e Sunahan e ma ka neia i torina katun teka. Kaba a katun te kukute hitonena u hihatuts tere Kristo e ka uana tere Tamarara mera Pien Tson i tanen.