Search form

2 Pita 1:17

17Tara poata te hale ien e Tamanen e Sunahan a nikapan na solo pan, alam u ka has. Alam u hengo u ranga te butuma tere Sunahan te ka mei a nikapan soku ba te poiena, “Nonei a Pien Tson a tsomi koru i tar teka. Alia e haniga korue gen.”