Search form

2 Pita 1:3

E Sunahan e ngö meri ra i tanen

3Tara nitagala pan i tanen nonei e hala rira a mamana ka te hantuna rano ra te gi kato meni ra a markato a niga i tanen. Nonei e taguhu sila rana ra teka te atei sil mena reien ra ba te atei silera nonei te ngö sil rira te gi lu hoboto gono menien ra a nikapan na niniganiga hamatskö i tanen.