Search form

2 Pita 1:4

4Tara markato teka nonei e hala rira a man ranga hamana mam a man kapan i tanen te niga koruna. Nu ranga hamana teka e taguhu rano ra ba ra te tatei ka has mera u mar hakats tere Sunahan, ba te ka haniga ba nera u markato u omi i puta te butu nama turu ngil u omi.