Search form

2 Pita 2:10

10Na nonei e tatei hahuna koru rena u katun te roron kukutier u ngil u omi i peisaren ba te hipus ner a nitsunono tere Sunahan. U tson hihatuts teka e ongolor ba te hipusur, na nori e ma matoutun ranga homi rari a pal kapan i Kolö.