Search form

2 Pita 2:12-13

12-13Kaba u tson hihatuts teka e kukute laser u ngil i tuanreiren, te kato has uar u poum u hie nu kori na man ka i latu ti tuhana mei a niatei peisa te gi kukute tun merien u tsinaren. Nori i tuhana sil te gi pile kap meri ba te atung hamate rer. Nori u tson hihatuts u gamogamo teka e raranga homi ner a man ka te ma atei sile rien, na nori e na kato hataia has rariou. Nori e alater romana ti kato homi merien a palair u katun. Nori e ngil koruer te gi kukute menien u ngil u omi i peisaren i gusuna u lan noa has. Nori e nounou gono mera rio limiu tara kannou ba te kato homi here rari limiu a ka a korkoriana te kato homiena u hasobu. Nori e roron sasala mer a markato a gamogamo i taren. 14Nori e ngilin ruto talas uar turu tohaliou u omi. Nori e ma tatei hakaperi u ngil i taren te ngilngil mena rien a markato a omi. Nori e amus rer u katun te hula hakatsir. A toriren e solon tsitsiloin a markato te gonogono beme nari a peisaren a man ka, ne Sunahan e haka hakapi u rangan korupakö i taren.