Search form

2 Pita 2:7-8

7-8Kaba a toa katun a niga e kaia i Sodom a solonen e Lot. Turu mamanu lan nonei e hengo u ranga u omi na e tara u markato u omi te kato hatiama koru a torinen te matskö. Ne Sunahan e haka hanige ien tara poata te kato homien nonei a taun. 9E kato uana teka, be Sunahan te tatei haka haniga ba ranei u katun u niga a tou hiamus ne tatei haka rena u katun u omi tara nihahuna e popona te butuna romana u Kot Pan i tanen.