Search form

2 Pita 3:3-4

3-4Alimiu go atei mam sile iam a ka teka: tara kapakapana poata i murimuri, u katun te kukutier u ngil u omi i peisaren e butur romana. Nori e hahakos rario romana limiu ba te ranga ner a Tsunono ba te poier, “Nonei e ranga mamin te ga la pouts uamen, gime te ka nen? Moa te ga la uamen. U tamarara i mate hakapa, ga mamana ka e mar ka noa has uana te ka uen tara poata te habuteia e Sunahan a han i puta!” 5-6Kaba turu ngil peisa i taren, u katun teka e solopaler e Sunahan e kato homi hakapa a han i puta teka te katoen. E kato uana, i manasa koru e Sunahan e ranga tun bu kolö e butuna bu tsikitsiki e butu nama i tasi ba te kana i gusuna u tasi. Na i murimuri e Sunahan e ranga lel bu uolo pan e kato homiena a han i puta i manasa.