Search form

2 Pita 3:5-6

5-6Kaba turu ngil peisa i taren, u katun teka e solopaler e Sunahan e kato homi hakapa a han i puta teka te katoen. E kato uana, i manasa koru e Sunahan e ranga tun bu kolö e butuna bu tsikitsiki e butu nama i tasi ba te kana i gusuna u tasi. Na i murimuri e Sunahan e ranga lel bu uolo pan e kato homiena a han i puta i manasa. 7Bu toa u mar ranga noa has tere Sunahan e haka hasena a han i puta na i kolö i romana ba te hahaloser a poata te ga kato homi lel menien u tula. A han i puta ni kolö e hahaloso siler a poata te kot mera noia romana e Sunahan u katun u omi ba te kato hataia ranen.