Search form

2 Tesalonaika 1:3

A poatan hahuna te la pouts nama romana e Kristo

3A ma tsi hahatoulana, alam e haniga hiton bera moa limiu tere Sunahan, ba ka teka te nigana. Taraha, a nihamana i tamilimiu e butu susul hanigana ba limiu a man toa toa hoboto te hiangilngil haniga noa hasmiu, nu ngilngil i tamilimiu e butu susul haniga hasina.