Search form

2 Tesalonaika 2:13

E Sunahan e hopu kap rio limiu te go lu pouts merien limiu

13Kaba alimiu a ma tsi hahatoulana, alimiu e ma kato uami teka. E moa. Alam e roron haniga bera molimiu tere Sunahan, alimiu a pala te tatagi sil rena a Tsunono. Taraha, e Sunahan e hopu kap rio limiu i mam noa te go lu pouts merien limiu i tanen. Poata tu hamana mia limiu turu ranga hamana, u Namnamei i tanen e kato hagogoso a torimilimiu.