Search form

2 Timoti 1:12

12Na nonei a ka te sagoho sile gilia a kamits. Kaba alia e ma hanoegi a nihamana. E moa. Alia e atei silegu esi te hamana uagu lia, na lia e atei sil hasegu nonei e antunan tara kap haniga nena a mamana ka te hataratara kap nen i limar, antuna noa has noa te butuna romana u Lan Pan tere Sunahan i murimuri.