Search form

2 Timoti 1:3

E Pol i haniga uana tere Sunahan ba te hatamiena e Timoti

3Alia e ranga hamanagu te poe mena gilia alia e kui beiegu e Sunahan ti mar kato has u u tubur i manasa. Na lia e haniga uagu i tanen tara lan na bong te singo sile gia lia alö.