Search form

2 Timoti 2:21

21Te ka halhal ba nemia lö a markato a omi, ba lö te here moi a kan hongo te ka mena a toukui pan. Alö e gogoso mou ba te hahalosem a saha toukui a niga te hopu kap benoi lö a Tsunono.