Search form

2 Timoti 2:22

22Alö go tori-tsugan a mamana ka te habutsena u ngil u omi te roron ka mer a pal hitots, ba lö te tagala silem a markato te hamana uaria tere Sunahan ba te matskö has mia i matanen. Alö go ngil noa hasir a barebana ba te ka haniga gono mera men. Alia e hala menagi u ranga teka i tamulö na turu katun hoboto a toriren te gogosona ba te singo siler a Tsunono e ga taguhu ren.