Search form

2 Timoti 2:8

8Alö go hakatsin e Iesu Kristo te takei poutsia tara tou mate na te hatubuna hasia tere Devit a King. U Bulungana u Niga te rararie gulia te hatei nanen.