Search form

2 Timoti 3:11

11Alö e atei silem te hamana noa has uagu lia tara Tsunono, noahasina te omi menari u katun alia ba te hakamits hapare rio lia. Alö go hakats poutsin a mamana ka te butuia i tar tara man taun i Antiok na i Aikoniam ni Listra, u taun ti kato homi koruia a barebana i tar. Kaba a Tsunono e haka haniga ba nio lia tara man niomi teka.