Search form

2 Timoti 4:1

1U mana koru alia e hatei hamane golö, alö go hengoeio lia te ka gua lia i matane Sunahan ne Iesu Kristo te la pouts nama romana ba te mi tsimou ranou u katun hoboto te toatoar na ti mate has, ba nonei te hatakeie nou a Nipepeito i tanen.