Search form

2 Timoti 4:2

2Alö go rararei u ranga tere Sunahan. Habulungana hatagalein, noahasina te omina a poata tsi te niga nen. Alö go haruter u katun te mana uana u ranga tere Sunahan, ba lö te ranga hapiu rem u katun te kato homir. Na lö go taguhir u katun te torohanan kato hanigar. Hihatuts haniga nitoa, ba lö te tuatamim.